Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu

Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti je rozložen do dvou dnů a poté probíhá zkouška odborné způsobilosti v rozsahu Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.  

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel přihlašuje na Policii ČR a při podání přihlášky je mu přidělen termín konání této zkoušky odborné způsobilosti.

Účast v přípravném kursu ke zkoušce odborné způsobilosti je bez výjimky podmíněna přechozí registrací.

Registraci provedete kliknutím na následující odkaz: registrace.strelnicesmirice.cz/register

Termín registrace: nejpozději 5 pracovních dnů před první sobotou, kdy se koná přípravný kurs.

Zdůrazňujeme, že výše uvedená registrace je z organizačních a bezpečnostních důvodů povinná a bez jejího řádného provedení nebude žadatel o ZP do přípravného kursu připuštěn.

V případě nefunkčnosti odkazu zašlete na elektronickou adresu Klubu střelců Smiřice, s.z. (strelnice.smirice@seznam.cz) e-mail, přičemž do předmětu tohoto e-mailu vložte text „registrace do přípravného kursu“ a do těla e-mailu vepište své registrační údaje v rozsahu:

– jméno a příjmení (povinný údaj),
– skupiny zbrojního průkazu, které byly uvedeny do přihlášky na Policii ČR (povinný údaj),
– datum zkoušky odborné způsobilosti, na kterou je žadatel přihlášen (povinný údaj) a
– kontaktní telefonní číslo (nepovinný údaj).

S těmito Vámi poskytnutými údaji budeme nakládat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nad rámec základního kurzu si jeho účastníci mohou – až do vyčerpání personální kapacity KSS –  dohodnout individuální doplňkový výcvik, který zahrnuje pouze manipulaci se zbraněmi a střelivem, nikoliv výcvik střelby.

Obsah přípravného kurzu:

I. část přípravného kurzu
– seznámení s průběhem zkoušky odborné způsobilosti
– seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
– zásady bezpečnosti při manipulací se zbraní a střelivem
– základy střeleckých dovedností – držení zbraně, postoj, míření, spouštění
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)

II. část přípravného kurzu
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)
– zkouška odborné způsobilosti nanečisto v rozsahu bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby, tj. bez testů

Příprava na teoretickou část zkoušky, tj. testy, není náplní přípravného kurzu a každý žadatel se na tuto část zkoušky připraví samostatně – viz např. webové stránky http://zbranekvalitne.cz, nejlépe ještě před přípravným kurzem.

Náklady spojené se zkouškou odborné způsobilosti a s přípravným kurzem

(bez rozlišení počtu skupin ZP, o které žadatel žádá a množství střeliva spotřebovaného pro výcvik)

Platnost od 1.4.2023

Zkouška odborné způsobilosti včetně základního kurzu v rozsahu 2x 4 hodiny nácviku manipulace se zbraněmi a výcviku ve střelbě: 3.000,00 Kč
Zkouška odborné způsobilosti bez absolvování základního kurzu (žadatel se dostaví až ke zkoušce odborné způsobilosti): 3.000,00 Kč 
Opakování zkoušky odborné způsobilosti neúspěšně absolvované na jiné střelnici než ve Smiřicích: 3.000,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti včetně účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti bez účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč

Slevu lze uplatnit výlučně v případě, kdy žadatel neuspěje v praktické části zkoušky odborné způsobilosti, tj. při zkoušce znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a se střelivem nebo při zkoušce znalostí střelby – na neúspěch při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti se tedy sleva nevztahuje

Stejně tak nelze uplatňovat slevu v případě, že se žadatel zúčastní pouze části přípravného kurzu nebo pouze ZOZ (náklady na ZOZ a přípravný kurz jsou nedělitelné).

Individuální doplňkový výcvik k základnímu kurzu (bez střeleb) – 1 osoba za 1 hodinu: 500,00 Kč

Způsob úhrady nákladů:

Preferována je úhrada nákladů na bankovní účet číslo: 2901462375/2010.
Do zprávy pro příjemce je třeba vepsat jméno a příjmení žadatele a datum zkoušky (za účelem ztotožnění žadatele a platby).
Úhradu nákladů je třeba provést nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přípravného kurzu, bude-li platba (ze zřetelehodných důvodů) provedena později, avšak nejpozději v den zahájení přípravného kurzu, lze její provedení doložit bankovním výpisem.

Případná úhrada nákladů v hotovosti probíhá před zahájením I. části přípravného kurzu; pokud se žadatel I. části přípravného kurzu nezúčastní, pak se tato úhrada uskuteční před zahájením II. části přípravného kurzu.

V případě, že žadatel přípravného kurzu vůbec nezúčastní, hradí náklady nejpozději v den konání zkoušky odborné způsobilosti, a to před jejím zahájením (pokud tedy nezvolí možnost uhradit náklady na ZOZ v předstihu, prostřednictvím bankovního účtu).

Rozpis nezahrnuje odměnu zkušebnímu komisaři dle § 11 Vyhlášky č. 115/2014 Sb. a další poplatky Policii ČR.

Termíny přípravných kurzů pro žadatele o zbrojní průkaz a termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v r. 2024

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
20.01.2024           

(od 12:45– 17.00 hod.)

77 27.01.2024           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

30.01.2024          

(od 8:00 – 16.00 hod.)

16.03.2024          

(od 12:45– 17.00 hod.)

78 23.03.2024          

(od 13:00 – 17.00 hod.)

26.03.2024    

(od 8:00 – 16.00 hod.)

11.05.2024            

(od 12:45– 17.00 hod.)

79 18.05.2024           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

21.05.2024           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

08.06.2024           

(od 12:45 17.00 hod.)

80 15.06.2024   

(od 13:00 – 17.00 hod.)

18.06.2024       

(od 8:00 – 16.00 hod.)

03.08.2024            

(od 12:45– 17.00 hod.)

81 10.08.2024           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

13.08.2024           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

28.09.2024          

(od 12:45– 17.00 hod.)

82 05.10.2024           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

08.10.2024          

(od 8:00 – 16.00 hod.)

23.11.2024        

(od 12:45– 17.00 hod.)

83 30.11.2024      

(od 13:00 – 17.00 hod.)

03.12.2024         

(od 8:00 – 16.00 hod.)

18.01.2025         

(od 12:45– 17.00 hod.)

84 25.01.2025       

(od 13:00 – 17.00 hod.)

28.01.2025          

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Mezi 12.45 – 13:00 hod. bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů (v případě, že nebyly již uhrazeny na bankovní účet KSS, a.z.).

Přípravný kurz jako dárek
Chcete-li překvapit originálním dárkem, věnujte přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu – více na samostatné záložce „Přípravný kurz jako dárek“

Napsat komentář