Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu

Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti je rozložen do dvou dnů a poté probíhá zkouška odborné způsobilosti v rozsahu Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.  

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel přihlašuje na Policii ČR a při podání přihlášky je mu přidělen termín konání této zkoušky odborné způsobilosti.

Účast v přípravném kursu je zkouškám odborné způsobilosti je bez výjimky podmíněna přechozí registrací na e-mailové adrese strelnice.smirice@seznam.cz (postup registrace je popsán na úvodní straně).

Nad rámec základního kurzu si jeho účastníci mohou individuálně dohodnout individuální doplňkový výcvik, který zahrnuje pouze manipulaci se zbraněmi a střelivem, nikoliv výcvik střelby.

Obsah přípravného kurzu:

I. část přípravného kurzu
– seznámení s průběhem zkoušky odborné způsobilosti
– seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
– zásady bezpečnosti při manipulací se zbraní a střelivem
– základy střeleckých dovedností – držení zbraně, postoj, míření, spouštění
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)

II. část přípravného kurzu
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)
– zkouška odborné způsobilosti nanečisto v rozsahu bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby, tj. bez testů

Příprava na teoretickou část zkoušky, tj. testy, není náplní přípravného kurzu a každý žadatel se na tuto část zkoušky připraví samostatně – viz např. webové stránky http://zbranekvalitne.cz, nejlépe ještě před přípravným kurzem.

Náklady spojené se zkouškou odborné způsobilosti a s přípravným kurzem

(bez rozlišení počtu skupin ZP, o které žadatel žádá a množství střeliva spotřebovaného pro výcvik)

Platnost od 1.4.2023

Zkouška odborné způsobilosti včetně základního kurzu v rozsahu 2x 4 hodiny nácviku manipulace se zbraněmi a výcviku ve střelbě: 3.000,00 Kč
Zkouška odborné způsobilosti bez absolvování základního kurzu (žadatel se dostaví až ke zkoušce odborné způsobilosti): 3.000,00 Kč 
Opakování zkoušky odborné způsobilosti neúspěšně absolvované na jiné střelnici než ve Smiřicích: 3.000,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti včetně účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti bez účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč

Slevu lze uplatnit výlučně v případě, kdy žadatel neuspěje v praktické části zkoušky odborné způsobilosti, tj. při zkoušce znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a se střelivem nebo při zkoušce znalostí střelby (na neúspěch při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti se sleva nevztahuje). 

Individuální doplňkový výcvik k základnímu kurzu (bez střeleb) – 1 osoba za 1 hodinu: 500,00 Kč

Způsob úhrady nákladů:

Preferována je úhrada nákladů na bankovní účet číslo: 2901462375/2010.
Do zprávy pro příjemce je třeba vepsat jméno a příjmení žadatele a datum zkoušky (za účelem ztotožnění žadatele a platby).
Úhradu nákladů je třeba provést nejpozději tři pracovní dny před zahájením přípravného kurzu, bude-li platba (ze zřetelehodných důvodů) provedena později, avšak nejpozději v den zahájení přípravného kurzu, lze její provedení doložit bankovním výpisem.

Případná úhrada nákladů v hotovosti probíhá před zahájením I. části přípravného kurzu; pokud se žadatel I. části přípravného kurzu nezúčastní, pak se tato úhrada uskuteční před zahájením II. části přípravného kurzu.

V případě, že žadatel přípravného kurzu vůbec nezúčastní, hradí náklady nejpozději v den konání zkoušky odborné způsobilosti, a to před jejím zahájením (pokud tedy nezvolí možnost uhradit náklady na ZOZ v předstihu, prostřednictvím bankovního účtu).

Rozpis nezahrnuje odměnu zkušebnímu komisaři dle § 11 Vyhlášky č. 115/2014 Sb. a další poplatky Policii ČR.

Termíny přípravných kurzů pro žadatele o zbrojní průkaz a termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v r. 2023

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
14. 01. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

69 21. 01. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 01. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

25. 02. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

70 04. 03. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

07. 03. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

15. 04. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

71 22. 04. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

25. 04. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

27. 05. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

72 03. 06. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

06. 06. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

15. 07. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

73 22. 07. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

25. 07. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

02. 09. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

74 09. 09. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

12. 09. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

14. 10. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

75 21. 10. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 10. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

25. 11. 2023           

(od 12:30– 17.00 hod.)

76 02. 12. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

05. 12. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Mezi 12.30 – 13:00 hod. bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů (v případě, že nebyly již uhrazeny na bankovní účet KSS, a.z.), prosíme proto o dochvilnost. 

Přípravný kurz jako dárek
Chcete-li překvapit originálním dárkem, věnujte přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu – více na samostatné záložce „Přípravný kurz jako dárek“

Napsat komentář