Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu

Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti je rozložen do dvou dnů a poté probíhá zkouška odborné způsobilosti v rozsahu Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.  

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel přihlašuje na Policii ČR a při podání přihlášky je mu přidělen termín konání této zkoušky odborné způsobilosti.

Účast v přípravném kursu je zkouškám odborné způsobilosti je bez výjimky podmíněna přechozí registrací na e-mailové adrese strelnice.smirice@seznam.cz (postup registrace je popsán na úvodní straně) a až do odvolání prokázáním bezinfekčnosti a nošením obličejové ochrany.

Nad rámec základního kurzu si jeho účastníci mohou individuálně dohodnout individuální doplňkový výcvik, který zahrnuje pouze manipulaci se zbraněmi a střelivem, nikoliv výcvik střelby.

Obsah přípravného kurzu:

I. část přípravného kurzu
– seznámení s průběhem zkoušky odborné způsobilosti
– seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
– zásady bezpečnosti při manipulací se zbraní a střelivem
– základy střeleckých dovedností – držení zbraně, postoj, míření, spouštění
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)

II. část přípravného kurzu
– cvičná střelba a manipulace se zbraněmi používanými při zkoušce odborné způsobilosti (pistole CZ 75 a CZ 85, malorážka ZKM 456 a brokovnice dvojka ZP 45)
– zkouška odborné způsobilosti nanečisto v rozsahu bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby, tj. bez testů

Příprava na teoretickou část zkoušky, tj. testy, není náplní přípravného kurzu a každý žadatel se na tuto část zkoušky připraví samostatně – viz např. webové stránky http://zbranekvalitne.cz, nejlépe ještě před přípravným kurzem.

Náklady spojené se zkouškou odborné způsobilosti a s přípravným kurzem

Zkouška odborné způsobilosti včetně základního kurzu v rozsahu 2x 4 hodiny nácviku manipulace se zbraněmi a střelby: 2.500,00 Kč
Zkouška odborné způsobilosti bez absolvování základního kurzu: 2.500,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti neúspěšně absolvované na jiné střelnici než ve Smiřicích: 2.500,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti včetně účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč
Opakování zkoušky odborné způsobilosti bez účasti na dalším kurzu v případě, že neúspěšná zkouška byla absolvována na střelnici ve Smiřicích: 2.000,00 Kč
Zkouška odborné způsobilosti při rozšiřování skupin zbrojního průkazu (držitel ZP se neúčastní přípravného kurzu a zkoušku absolvuje s vlastní zbraní a s vlastním střelivem): 600,00 Kč

Individuální doplňkový výcvik k základnímu kurzu (bez střeleb) – 1 osoba za 1 hodinu: 500,00 Kč

Upozornění:
Úhrada nákladů probíhá před zahájením I. části přípravného kurzu; pokud se žadatel I. části přípravného kurzu nezúčastní, pak se tato úhrada uskuteční před zahájením II. části přípravného kurzu, a pokud se žadatel přípravného kurzu vůbec nezúčastní, hradí náklady v den konání zkoušky.
Rozpis nezahrnuje odměnu zkušebnímu komisaři dle § 11 Vyhlášky č. 115/2014 Sb. a další poplatky Policii ČR.

Poslední termín přípravných kurzů pro žadatele o zbrojní průkaz a termín poslední zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v r. 2021

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
27. 11. 2021           

(od 12:30– 17.00 hod.)

04. 12. 2021           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

07. 12. 2021           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Termíny přípravných kurzů pro žadatele o zbrojní průkaz a termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu v r. 2022

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
22. 01. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

29. 01. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

01. 02. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

19. 03. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

26. 03. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

29. 03. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

14. 05. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

21. 05. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 05. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

09. 07. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

16. 07. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

19. 07. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

03. 09. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

10. 09. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

13. 09. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

29. 10. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

05. 11. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

08. 11. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Mezi 12.30 – 13:00 hod. bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů, prosíme proto o dochvilnost.

Přípravný kurz jako dárek
Chcete-li překvapit originálním dárkem, věnujte přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu – více na samostatné záložce „Přípravný kurz jako dárek“

Napsat komentář