Odkaz zákon o zbraních a na aktuální seznam testových otázek

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a testy platné od 1. 8. 2017  znění jsou dostupné na webových stránkách

Žadatelům o ZP doporučujeme zvládnout testy pokud možno co nejlépe ještě před zahájením přípravného kurzu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení žadatelé o zbrojní průkaz,

oznamujeme Vám, že zkoušky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu a tedy i přípravné kurzy jsou obnoveny – termíny jsou uvedeny níže.

Přihláška ke ZOZ se podává na Policii ČR, po přidělení termínu ZOZ na střelnici KSS Smiřice je žadatel automaticky přihlášen do přípravného kurzu, který probíhá dvě soboty předem, rovněž na střelnici KSS Smiřice.

Pro zkrácení doby nutné pro všechny potřebné administrativní úkony Vás prosíme, abyste si částku potřebnou pro úhradu účastnického poplatku přinesli s sebou v přesně určené výši.

Po obnovení přípravných kurzů a ZOZ i nadále trvá naprosto bezpodmínečná povinnost pro všechny osoby pohybující se v areálu střelnice nosit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo nano respirátor či nano roušku.

Bez výše uvedené obličejové ochrany je vstup na střelnici zakázán.

Prosíme, respektuje tuto skutečnost a obličejovou ochranu si s sebou vezměte – při nácviku bezpečné manipulace se zbraní a se střelivem jsou instruktoři a účastníci kurzu ve velmi blízkém kontaktu, a tak alespoň takto se vzájemně chraňme.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Informace pro střelce

Na střelnici Klubu střelců Smiřice, z.s., nejsou provozovány střelby pro veřejnost (netýká se přípravných kurzů, ZOZ a obnovovacího výcviku MP).

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu a přípravných kurzů v roce 2021 – 2022

 
termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
22. 05. 2021   (od 12:30– 17.00 hod.) 29. 05. 2021      (od 13:00 – 17.00 hod.) 01. 06. 2021      (od 8:00 – 16.00 hod.)
12. 06. 2021      (od 12:30– 17.00 hod.) 19. 06. 2021      (od 13:00 – 17.00 hod.) 22. 06. 2021      (od 8:00 – 16.00 hod.)
07. 08. 2021      (od 12:30– 17.00 hod.) 14. 08. 2021      (od 13:00 – 17.00 hod.) 17. 08. 2021      (od 8:00 – 16.00 hod.)
02. 10. 2021      (od 12:30– 17.00 hod.) 09. 10. 2021      (od 13:00 – 17.00 hod.) 12. 10. 2021      (od 8:00 – 16.00 hod.)
27. 11. 2021      (od 12:30– 17.00 hod.) 04. 12. 2021      (od 13:00 – 17.00 hod.) 07. 12. 2021      (od 8:00 – 16.00 hod.)
22. 01. 2022      (od 12:30– 17.00 hod.) 29. 01. 2022      (od 13:00 – 17.00 hod.) 01. 02. 2022      (od 8:00 – 16.00 hod.)

Před zahájením I. části přípravného kurzu, tj. mezi 12:30 – 13:00 hod., bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů (viz informační leták), prosíme proto o dochvilnost.

Informace o organizaci přípravného kurzu, jeho obsahu a ceně jsou k dispozici v samostatné záložce „Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu“Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Fotoinformace ze střelnice

Klubová soutěž – 16. 11. 2019

vítězové Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

 

 

2. ročník Vánoční ceny KSS – 15.12.2018

soutěžní disciplíny

  

doklad mezinárodní povahy soutěže

kategorie superzkušených střelců

kategorie zkušených střelců – 3. místo

kategorie zkušených střelců – 2. místo

kategorie zkušených střelců – 1. místo a absolutní vítěz

 

Další velký cíl splněn – v závěru podzimu se podařila výměna oplocení podél cyklostezky a vyčištění valu od náletu, což je předpokladem pro pokračování prací na odhlučnění areálu střelnice.

Přátelé střelci, přinášíme pár fotografií z naši střelnice ve Smiřicích, kde se intenzivně pracuje. Některé kroky k snížení hlukové zátěže na okolí přinášejí kladné odezvy. To nás samozřejmě povzbuzuje k jejich dokončení. Že to je náročné jak na peníze, tak i na práci je patrné z fotek.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Změna v kalendáři

Bohužel špatná zpráva: Pro rok 2016 jsme nuceni zrušit většinu veřejných závodů v kalendáři. Doufáme, že alespoň Smiřický pohár v srpnu se podaří uskutečnit.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Posledních 30+30 v letošním roce.

Letošní sezona na střelnici ve Smiřicích byla ukončena závodem 30+30. Položka na otočné terče byla z důvodu omezení hluku pojata trochu netradičně proti pravidlům, ale přesto závod proběhl ke všeobecné spokojenosti. Zvítězil Kamil Bošanský, těsně o bod na druhém místě byl Jiří Paska a na třetím místě Jaroslav Kovalak. Celkové výsledky jsou zde.

15.11.2015

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zimní střelba v Hostinném

24.října 2015 je historické datum našeho klubu, neboť na závody do Hostinného jsme se zúčastnili v takovém počtu, že bylo nutno jet dvěma auty. Ze strany členů bylo dosaženo velmi slušných výsledků, které jsou dostupné na stránkách www.akcni-strelba.cz.

IMG_0035

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

4.kolo Smiřické střelecké soutěže

I když víme, že všichni střelci mají v kalendářích u soboty 17. října 2015 zapsáno „závody ve Smiřicích“, přesto připomínáme. Začátek prezentace obvyklý 8:30.

4.kolo proběhlo alespoň dle názoru pořadatelů celkem v pohodě. Výsledky pro následné úvahy „kdybych nedal toho mišáka, tak bych byl o ….“ jsou zde.

IMG_8842 IMG_8846 IMG_8876 vítěz

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Odpoledne na střelnici

15.9.2015 se uskutečnil střelecký den pro devátou třídu ZŠ Úprkova z Hradce Králové. K dispozici na vyzkoušení byla připravena střelba z luku, soutěžních vzduchovek a airsoftové pistole. Na závěr bylo možno si zkusit, jak se drží opravdová zbraň – samozřejmě bez nábojů. Podle úspěšného ohlasu toto odpoledne zřejmě nebylo poslední.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář