Odkaz zákon o zbraních a na aktuální seznam testových otázek

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a testy platné od 1. 8. 2017  znění jsou dostupné na webových stránkách

Žadatelům o ZP doporučujeme zvládnout testy pokud možno co nejlépe ještě před zahájením přípravného kurzu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Smiřický pohár 2023

V pondělí 10.4. v 18.hodin bude oficiálně otevřena registrace na náš závod, který se koná 12. a 13.5 na střelnici v Hostinném. Jako členové pořádajícího klubu máte možnost se registrovat dříve než ostatní.
Pokud se tedy máte chuť zúčastnit buď hlavního závodu v sobotu 13.5.od 9 do 16 hodin nebo prematche v pátek 12.5.od 12 do 17 hodin napište Jiřímu Laburdovi, který Vás zaregistruje.

Pro registraci je třeba, info kdy chcete střílet, příjmení, divizi
(standard/lady/PDO/PCC) a email. Na ten vám přijde potvrzení o zapsání do
závodu.

Situace Smiřický pohár 2023

Propozice

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

AKTUÁLNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST REGISTRACE DO PŘÍPRAVNÉHO KURSU KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Vážené žadatelky, vážení žadatelé o zbrojní průkaz,

účast v přípravném kursu pro získání zbrojního průkazu, který se koná vždy dvě soboty před příslušnou úterní zkouškou odborné způsobilosti, je podmíněna  předchozí registrací.

Postup registrace do přípravného kursu:

na elektronickou adresu Klubu střelců Smiřice, s.z. (strelnice.smirice@seznam.cz) zašlete e-mail, přičemž do předmětu tohoto e-mailu vložte text „registrace do přípravného kursu“ a do těla e-mailu vepište své registrační údaje v rozsahu:

jméno a příjmení (povinný údaj),
skupiny zbrojního průkazu, které byly uvedeny do přihlášky na Policii ČR (povinný údaj),
datum zkoušky odborné způsobilosti, na kterou je žadatel přihlášen (povinný údaj) a
kontaktní telefonní číslo (nepovinný údaj).

S těmito Vámi poskytnutými údaji budeme nakládat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Termín registrace: nejpozději 3 pracovní dny před první sobotou, kdy se koná přípravný kurs.

Zdůrazňujeme, že výše uvedená registrace je z organizačních a bezpečnostních důvodů povinná a bez jejího řádného provedení nebude žadatel o ZP do přípravného kursu připuštěn.

Registrace do přípravného kursu bude bude žadateli o ZP potvrzena (formou odpovědního e-mailu).

Pro zkrácení doby nutné pro všechny potřebné administrativní úkony Vás prosíme, abyste částku potřebnou pro úhradu účastnického poplatku (kursovného) uhradili v předstihu nejméně tří pracovních dnů na bankovní účet KSS, z.s., č. 2901462375/2010 (preferovaná varianta), nebo si tuto částku přinesli s sebou v přesně určené výši (podrobnosti k přípravnému kursu viz samostatný odkaz)

V případě platby přes bankovní účet uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení a datum zkoušky, která Vám byla přidělena Policií ČR.

 

.

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Informace pro střelce

Na střelnici Klubu střelců Smiřice, z.s., nejsou provozovány střelby pro veřejnost (netýká se přípravných kurzů, ZOZ a obnovovacího výcviku MP).

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu a přípravných kurzů v roce 2023

 

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
14. 01. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

69 21. 01. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 01. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

25. 02. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

70 04. 03. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

07. 03. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

15. 04. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

71 22. 04. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

25. 04. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

27. 05. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

72 03. 06. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

06. 06. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

15. 07. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

73 22. 07. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

25. 07. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

02. 09. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

74 09. 09. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

12. 09. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

14. 10. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

75 21. 10. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 10. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

25. 11. 2023           

(od 12:45– 17.00 hod.)

76 02. 12. 2023           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

05. 12. 2023           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Před zahájením I. části přípravného kurzu, tj. mezi 12:45 – 13:00 hod., bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů, pokud již předtím neproběhla bezhotovostně, což je preferováno.

Informace o organizaci přípravného kurzu, jeho obsahu a ceně jsou k dispozici v samostatné záložce „Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu“

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Fotoinformace ze střelnice

Klubová soutěž – 16. 11. 2019

vítězové Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

 

 

2. ročník Vánoční ceny KSS – 15.12.2018

soutěžní disciplíny

  

doklad mezinárodní povahy soutěže

kategorie superzkušených střelců

kategorie zkušených střelců – 3. místo

kategorie zkušených střelců – 2. místo

kategorie zkušených střelců – 1. místo a absolutní vítěz

 

Další velký cíl splněn – v závěru podzimu se podařila výměna oplocení podél cyklostezky a vyčištění valu od náletu, což je předpokladem pro pokračování prací na odhlučnění areálu střelnice.

Přátelé střelci, přinášíme pár fotografií z naši střelnice ve Smiřicích, kde se intenzivně pracuje. Některé kroky k snížení hlukové zátěže na okolí přinášejí kladné odezvy. To nás samozřejmě povzbuzuje k jejich dokončení. Že to je náročné jak na peníze, tak i na práci je patrné z fotek.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Změna v kalendáři

Bohužel špatná zpráva: Pro rok 2016 jsme nuceni zrušit většinu veřejných závodů v kalendáři. Doufáme, že alespoň Smiřický pohár v srpnu se podaří uskutečnit.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Posledních 30+30 v letošním roce.

Letošní sezona na střelnici ve Smiřicích byla ukončena závodem 30+30. Položka na otočné terče byla z důvodu omezení hluku pojata trochu netradičně proti pravidlům, ale přesto závod proběhl ke všeobecné spokojenosti. Zvítězil Kamil Bošanský, těsně o bod na druhém místě byl Jiří Paska a na třetím místě Jaroslav Kovalak. Celkové výsledky jsou zde.

15.11.2015

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zimní střelba v Hostinném

24.října 2015 je historické datum našeho klubu, neboť na závody do Hostinného jsme se zúčastnili v takovém počtu, že bylo nutno jet dvěma auty. Ze strany členů bylo dosaženo velmi slušných výsledků, které jsou dostupné na stránkách www.akcni-strelba.cz.

IMG_0035

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

4.kolo Smiřické střelecké soutěže

I když víme, že všichni střelci mají v kalendářích u soboty 17. října 2015 zapsáno „závody ve Smiřicích“, přesto připomínáme. Začátek prezentace obvyklý 8:30.

4.kolo proběhlo alespoň dle názoru pořadatelů celkem v pohodě. Výsledky pro následné úvahy „kdybych nedal toho mišáka, tak bych byl o ….“ jsou zde.

IMG_8842 IMG_8846 IMG_8876 vítěz

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář