Odkaz zákon o zbraních a na aktuální seznam testových otázek

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a testy platné od 1. 8. 2017  znění jsou dostupné na webových stránkách

Žadatelům o ZP doporučujeme zvládnout testy pokud možno co nejlépe ještě před zahájením přípravného kurzu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

AKTUÁLNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST REGISTRACE DO PŘÍPRAVNÉHO KURSU KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Vážené žadatelky, vážení žadatelé o zbrojní průkaz,

účast v přípravném kursu pro získání zbrojního průkazu, který se koná vždy dvě soboty před příslušnou úterní zkouškou odborné způsobilosti, je podmíněna  předchozí registrací.

Postup registrace do přípravného kursu: na elektronickou adresu Klubu střelců Smiřice, s.z. (strelnice.smirice@seznam.cz) zašlete e-mail, přičemž do předmětu tohoto e-mailu vložte text „registrace do přípravného kursu“ a do těla e-mailu vepište své registrační údaje v rozsahu:

jméno a příjmení (povinný údaj),
skupiny zbrojního průkazu, které byly uvedeny do přihlášky na Policii ČR (povinný údaj),
datum zkoušky odborné způsobilosti, na kterou je žadatel přihlášen (povinný údaj) a
kontaktní telefonní číslo (nepovinný údaj).

S těmito Vámi poskytnutými údaji budeme nakládat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Termín registrace: nejpozději 2 pracovní dny před první sobotou, kdy se koná přípravný kurs.

Zdůrazňujeme, že výše uvedená registrace je z organizačních a bezpečnostních důvodů povinná a bez jejího řádného provedení nebude žadatel o ZP do přípravného kursu připuštěn.

Registrace do přípravného kursu bude bude žadateli o ZP potvrzena (formou odpovědního e-mailu).

Před vstupem na střelnici bude žadatel vyzván k předložení dokladu o dokončeném očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Rozočkovaní, kteří mají po první dávce, nebo ještě nemají dva týdny po druhé dávce, budou muset předložit společně s potvrzením o dávce také PCR test.

Bez uvedených dokladů nelze do prostoru střelnice vstoupit.

Dále trvá naprosto bezpodmínečná povinnost pro všechny osoby pohybující se v areálu střelnice nosit respirátor minimálně třídy FFP2. Bez výše uvedené obličejové ochrany je vstup na střelnici zakázán.

Prosíme, respektuje tuto skutečnost a obličejovou ochranu si s sebou vezměte – při nácviku bezpečné manipulace se zbraní a se střelivem jsou instruktoři a účastníci kurzu ve velmi blízkém kontaktu, a tak alespoň takto se vzájemně chraňme.

Pro zkrácení doby nutné pro všechny potřebné administrativní úkony Vás prosíme, abyste si částku potřebnou pro úhradu účastnického poplatku přinesli s sebou v přesně určené výši.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Informace pro střelce

Na střelnici Klubu střelců Smiřice, z.s., nejsou provozovány střelby pro veřejnost (netýká se přípravných kurzů, ZOZ a obnovovacího výcviku MP).

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu a přípravných kurzů v roce 2021 – 2022

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
27. 11. 2021           

(od 12:30– 17.00 hod.)

04. 12. 2021           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

07. 12. 2021           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

 

termín I. části přípravného kurzu termín II. části přípravného kurzu termín zkoušek odborné způsobilosti
22. 01. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

29. 01. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

01. 02. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

19. 03. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

26. 03. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

29. 03. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

14. 05. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

21. 05. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

24. 05. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

09. 07. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

16. 07. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

19. 07. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

03. 09. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

10. 09. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

13. 09. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

29. 10. 2022           

(od 12:30– 17.00 hod.)

05. 11. 2022           

(od 13:00 – 17.00 hod.)

08. 11. 2022           

(od 8:00 – 16.00 hod.)

Před zahájením I. části přípravného kurzu, tj. mezi 12:30 – 13:00 hod., bude probíhat prezence účastníků přípravného kurzu a úhrada nákladů (viz informační leták), prosíme proto o dochvilnost.

Informace o organizaci přípravného kurzu, jeho obsahu a ceně jsou k dispozici v samostatné záložce „Přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu“

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Fotoinformace ze střelnice

Klubová soutěž – 16. 11. 2019

vítězové Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

úlohy Klubové soutěže

 

 

2. ročník Vánoční ceny KSS – 15.12.2018

soutěžní disciplíny

  

doklad mezinárodní povahy soutěže

kategorie superzkušených střelců

kategorie zkušených střelců – 3. místo

kategorie zkušených střelců – 2. místo

kategorie zkušených střelců – 1. místo a absolutní vítěz

 

Další velký cíl splněn – v závěru podzimu se podařila výměna oplocení podél cyklostezky a vyčištění valu od náletu, což je předpokladem pro pokračování prací na odhlučnění areálu střelnice.

Přátelé střelci, přinášíme pár fotografií z naši střelnice ve Smiřicích, kde se intenzivně pracuje. Některé kroky k snížení hlukové zátěže na okolí přinášejí kladné odezvy. To nás samozřejmě povzbuzuje k jejich dokončení. Že to je náročné jak na peníze, tak i na práci je patrné z fotek.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Změna v kalendáři

Bohužel špatná zpráva: Pro rok 2016 jsme nuceni zrušit většinu veřejných závodů v kalendáři. Doufáme, že alespoň Smiřický pohár v srpnu se podaří uskutečnit.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Posledních 30+30 v letošním roce.

Letošní sezona na střelnici ve Smiřicích byla ukončena závodem 30+30. Položka na otočné terče byla z důvodu omezení hluku pojata trochu netradičně proti pravidlům, ale přesto závod proběhl ke všeobecné spokojenosti. Zvítězil Kamil Bošanský, těsně o bod na druhém místě byl Jiří Paska a na třetím místě Jaroslav Kovalak. Celkové výsledky jsou zde.

15.11.2015

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zimní střelba v Hostinném

24.října 2015 je historické datum našeho klubu, neboť na závody do Hostinného jsme se zúčastnili v takovém počtu, že bylo nutno jet dvěma auty. Ze strany členů bylo dosaženo velmi slušných výsledků, které jsou dostupné na stránkách www.akcni-strelba.cz.

IMG_0035

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

4.kolo Smiřické střelecké soutěže

I když víme, že všichni střelci mají v kalendářích u soboty 17. října 2015 zapsáno „závody ve Smiřicích“, přesto připomínáme. Začátek prezentace obvyklý 8:30.

4.kolo proběhlo alespoň dle názoru pořadatelů celkem v pohodě. Výsledky pro následné úvahy „kdybych nedal toho mišáka, tak bych byl o ….“ jsou zde.

IMG_8842 IMG_8846 IMG_8876 vítěz

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Odpoledne na střelnici

15.9.2015 se uskutečnil střelecký den pro devátou třídu ZŠ Úprkova z Hradce Králové. K dispozici na vyzkoušení byla připravena střelba z luku, soutěžních vzduchovek a airsoftové pistole. Na závěr bylo možno si zkusit, jak se drží opravdová zbraň – samozřejmě bez nábojů. Podle úspěšného ohlasu toto odpoledne zřejmě nebylo poslední.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář